لیست قیمت روز حبوبات

با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت های پیش آمده ، جهت اطلاع دقیق از قیمت و خرید حتما با کارشناسان در ارتباط باشید.

قیمت نخود

 • نخود فلافلی | تماس بگیرید
 • نخود سه خان | تماس بگیرید
 • نخود دوخان | تماس بگیرید
 • نخود سایز ۹/۱۰ | تماس بگیرید

قیمت عدس

 • عدس کانادایی | تماس بگیرید
 • عدس روس نو | تماس بگیرید
 • عدس ریز کانادایی | تماس بگیرید
 • عدس ریز قزاق | تماس بگیرید

قیمت لپه

 • لپه آذرشهر | تماس بگیرید
 • لپه اتیوپی | تماس بگیرید
 • لپه روس ریز | تماس بگیرید
 • لپه متوسط | تماس بگیرید

قیمت لوبیا چیتی

 • لوبیا چیتی بوجار | تماس بگیرید
 • لوبیا چیتی تجاری | تماس بگیرید
 • لوبیا چیتی دستچین | تماس بگیرید
 • لوبیا چیتی زنجان | تماس بگیرید

قیمت لوبیا قرمز

 • لوبیا قرمز بوجار | تماس بگیرید
 • لوبیا قرمز دستچین | تماس بگیرید
 • لوبیا قرمز قرقیز | تماس بگیرید
 • لوبیا قرقیز اتیوپی | تماس بگیرید

سایر حبوبات

 • لوبیا سفید بوجار | تماس بگیرید
 • لوبیا سفید دستچین | تماس بگیرید
 • ماش ایرانی | تماس بگیرید
 • لوبیا چشم بلبلی | تماس بگیرید