اخبار روز حبوبات در بازرگانی الیزا به صورت روزانه در دسترس فعالین حوزه حبوبات قرار می گیرد. در واقع جدیدترین اخبار حبوبات اعم از خرید انواع حبوبات، فروش انواع حبوبات و بازاریابی حبوبات در وبسایت بازرگانی حبوبات الیزا قرار داده می شود.

قیمت نخود عمده
,

کرمانشاه قطب تولید نخود ایرانی

نخود ریز و درشت ایرانی بیش از هر جایی در استان کرمانشاه به عنوان قطب اول و اصلی تولید نخود در ایران تولید می گردد. تمامی انواع حبوبات نخود، لوبیا، عدس، لپه و ماش سالانه در ایران در استان های زیادی که قابلیت تولید حبوبات را دارد کشت و بردا…
33
,

خرید و فروش حبوبات در بازار اینترنتی

خرید و فروش حبوبات و جایگاه انواع حبوبات در بین موادغذایی مورد استفاده در بین ایرانیان چگونه است؟ خرید و فروش آن بازار و فروشگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد؟ حبوبات از جمله مواد غذایی پرمصرف در بین ایرانیان است که در تمام طول سال توجه بازار مواد غذا…