عدس سبز ایلتا یکی از برندهای عدس کانادایی است که واردات آن هر ساله به داخل ایران انجام می گیرد. عدس ایلتا ریز و عدس ایلتا درشت با کمی اختلاف قیمت، در بازار عرضه می شود. قیمت عدس ایلتا متغیر بوده و بسته به عواملی در طول سال تغییر می کند. جهت خرید عدس کانادایی ایلتا می توان با مجموعه حاضر در ارتباط بود.

خریداری عدس

عرضه عدس کانادایی ایلتا در بازار

/
آیا عرضه انواع عدس کانادایی ایلتا در بازار کشور به صورت مستقی…