عدس به عنوان عضوی از خانواده حبوبات مصرف قابل توجهی دارد. کنار عدس ایرانی، واردات عدس خارجی نیز بخصوص عدس کانادایی به داخل ایران انجام می پذیرد. جهت خرید عمده عدس و یا اطلاع از قیمت عمده عدس و یا حتی فروش عدس می توان با بازرگانی حبوبات الیزا در ارتباط بود.

650green lentils org68

بازار عدس کانادایی در ایران

/
علاوه بر عدس ایرانی، عدس خارجی نیز سالانه به کشور وارد می گردد…