نوشته‌ها

صادرات حبوبات به عراق
,

صادرات حبوبات به عراق در سال 99

با توجه به ممنوعیت صادرات حبوبات به عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها هم اکنون صادرات نخود به این کشورها امکانپذیر بوده و قیمت حبوبات صادراتی با توجه به تناژ خرید عمده شما تعیین می شود. صادرات حبوبات به عراق در سال 99 مدتی ا…