نوشته‌ها

فروشنده نخود کرمانشاه

ارایه قیمت همین لحظه بازار نخود

/
بازار قیمت نخود چگونه است؟ چه مراکزی از قیمت نخود در بازار همین لح…