بایگانی برچسب برای: توزیع لوبیا قرمز

لوبیا قرمز قرقیزستان

لوبیا قرمز قرقیزستان و توزیع در بازار تهران و کرج

/
لوبیا قرمز قرقیزستان از نمونه لوبیاهای وارداتی به ایران است. میزان تولی…