بایگانی برچسب برای: تولید نخود

قیمت نخود عمده

کرمانشاه قطب تولید نخود ایرانی

/
نخود ریز و درشت ایرانی بیش از هر جایی در استان کرمانشاه به عنوان ق…