نوشته‌ها

قیمت نخود روس

قیمت خرید نخود از کشاورز در کرمانشاه

/
قیمت خرید نخود از کشاورز در کرمانشاه کمتر از بازار است. برای همین،…