صادرات حبوبات به قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی کشور ما، سالانه انجام شده و حبوبات با کیفیت بسیاری به مقصد قطر ارسال می شود.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

صادرات انواع حبوبات
,

صادرات حبوبات به عراق و قطر

صادرات حبوبات به عراق امروزه به صورت چشم گیری افزایش یافته است و به صورت گسترده ای آن را به کشور های دیگر از جمله عراق و قطر صادر می نمایند.صادرات حبوبات به عراق تحت شرایط خاصی و با توجه به قوانین کشور به صورت عمده و انبوهی صارد می گردد و مشتریان می توانند در ن…