صادرات حبوبات به قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی کشور ما، سالانه انجام شده و حبوبات با کیفیت بسیاری به مقصد قطر ارسال می شود.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

صادرات حبوبات به عراق
,

صادرات حبوبات به عراق در سال 1400

با توجه به ممنوعیت صادرات حبوبات به عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها هم اکنون صادرات نخود به این کشورها امکانپذیر بوده و قیمت حبوبات صادراتی در سال 1400 با توجه به تناژ خرید عمده شما تعیین می شود. صادرات حبوبات به عراق در سال 1400…