نوشته‌ها

صادرات نخود

صادرات نخود کرمانشاه از ایران | (به پاکستان، عراق)

/
صادرات نخود اعلا کرمانشاهی به بازارهای برون مرزی (پاکستان، عراق، قطر، ا…