بایگانی برچسب برای: صادرات نخود کرمانشاهی

قیمت امروز نخود

صادرات نخود ایران (کرمانشاهی) به دیگر کشورها | قیمت نخود صادراتی

/
قیمت نخود صادراتی ایران از ۴۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان | تحویل در مرز ع…