فروش ماش ارتشی به عنوان یکی از ماش های تولید ایران به نسبت ماش هندی و عمرانی کمتر است، زیرا میزان تولید آن نیز کمتر بوده به نسبت سایر رقبایی که در بازار حبوبات کشور دارد.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

فروش ماش

فروش ماش ارتشی دانه درشت

/
فروش ماش ایرانی و خارجی هر دو توسط نمایندگی های فروش حبوبات ا…