فروش ماش ارتشی به عنوان یکی از ماش های تولید ایران به نسبت ماش هندی و عمرانی کمتر است، زیرا میزان تولید آن نیز کمتر بوده به نسبت سایر رقبایی که در بازار حبوبات کشور دارد.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

فروش ماش
,

فروش ماش ارتشی دانه درشت

فروش ماش ایرانی و خارجی هر دو توسط نمایندگی های فروش حبوبات انجام می پذیرد. ماش ایرانی با نام ماش هندی، ماش عمرانی و ماش ارتشی و همچنین ماش خارجی وارد شده از استرالیا و ازبکستان پاسخگوی خریداران حبوبات است. اما تفاوت قیمت و کیفیت انواع ماش ها…