بایگانی برچسب برای: قیمت عدس در مشهد

قیمت بازار عدس

قیمت عدس در بازار مشهد

/
به دلیل واردات عدس از سرخس مشهد، قیمت عدس خارجی در بازار مشهد ارزان…