نوشته‌ها

قیمت بازار عدس

آخرین و جدیدترین قیمت بازار عدس چند است

/
قیمت بازار عدس در سال ۱۴۰1 در مقایسه با سال گذشته با افزایش روبر…
قیمت بازار عدس

قیمت روز عدس کانادایی ساسکن

/
قیمت روز عدس سبز آشی و پلویی در طول سال تغییر می کند. عدس فله …
قیمت عدس

قیمت عدس ساسکن تازه امساله

/
قیمت عدس در بازار ایران بسته به نوع آن متفاوت است. عدس سبز خارج…