قیمت لوبیا ایرانی به نوع آن و کیفیت لوبیا بستگی دارد. لوبیا ایرانی شامل لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، لوبیا چشم بلبلی و یا سایر لوبیاها باشد. قیمت لوبیا ایرانی از هر کدام انواع لوبیا باشد متفاوت است. از بین لوبیاهای ایرانی، لوبیا چیتی بالاترین قیمت و لوبیا چشم بلبلی کمترین قیمت لوبیا در بازار حبوبات را به خود اختصاص داده است.

نوشته‌ها

7103493 orig
,

قیمت لوبیا قرمز ایرانی و خارجی

انواع لوبیا قرمز ایرانی و خارجی موجود در بازار دارای چه تفاوتی در قیمت و کیفیت است؟ آیا قیمت این محصول در طول سال ثابت است و یا دارای نوسان است؟ لوبیا قرمز یکی از انواع لوبیای موجود در بازار است که به دلیل استفاده زیاد در مصارف غذایی به دو شکل فل…