نخود فرنگی خشک محصولی است که از کشور روسیه وارد می شود. قیمت نخود فرنگی روس در بازار ایران بسیار مناسب است. به همین دلیل در بازار ایران برای تهیه فلافل مورد استفاده قرار می گیرد.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

واردات نخود فرنگی
, ,

واردات نخود فرنگی روس با نرخ روز

بازرگانی الیزا پس از واردات نخود فرنگی روس آن را با نرخ روز در سطح کشور به فروش می رساند. جهت دریافت قیمت روز نخود فرنگی خشک روسی و یا خرید نخود فرنگی می توان در هر شهری که بود با این شرکت در ارتباط بود. واردات نخود فرنگی خشک روسیه چندین سال اس…