نخود فرنگی خشک محصولی است که از کشور روسیه وارد می شود. قیمت نخود فرنگی روس در بازار ایران بسیار مناسب است. به همین دلیل در بازار ایران برای تهیه فلافل مورد استفاده قرار می گیرد.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

واردات نخود فرنگی

واردات نخود فرنگی روس با نرخ روز

/
بازرگانی الیزا پس از واردات نخود فرنگی روس آن را با نرخ روز در سطح کشو…