از چین در بین حبوبات به طور عمده لوبیا چیتی وارد می شود. لوبیا چین از نوع چیتی دارای دو سایز مختلف گرد و کشیده است که هر دو نوع آن در بازار ایران پرفروش است. قیمت لوبیا چیتی چینی در طول سال متغیر است ولی بطور کلی نوع گرد آن قیمت خرید بالاتری دارد. بازرگانی الیزا مرجع عرضه این نوع حبوبات می باشد.

فروش لوبیا
,

فروش عمده لوبیا چیتی چین

لوبیا چیتی چین در چند نوع وارد بازار ایران می شود؟ چگونه می توان انواع این محصول خارجی را به شکل عمده و بطور مستقیم خرید و فروش کرد؟ لوبیا چیتی چینی یکی از انواع لوبیا چیتی وارداتی پرمصرف در کشور ماست که سالانه در حجم زیادی در بازار داخلی خرید و ف…
36
,

واردات انواع لوبیا چیتی چین

لوبیا چیتی چین از جمله لوبیای خارجی وارداتی است که سالانه واردات انواع گرد و کشیده آن در دو نوع کهنه و نو، توسط تجار به بازار ایران انجام می گردد. حبوبات که شامل نخود، لوبیا، عدس، لپه و ماش است به عنوان یک ماده غذایی خام پرمصرف در سبد غذایی خا…