لپه استرالیا نسبت به دیگر انواع لپه، مانند لپه ایرانی و اتیوپی کیفیت کمی پایین تر دارد. لپه استرالیا که نخود لپه آن از استرالیا تهیه می شود، معمولا به عنوان لپه متوسط به فروش می رسد. قیمت مناسب لپه استرالیا منجر شده که خرید قابل توجهی در بازار ایران داشته باشد. بازرگانی الیزا نیز عرضه کننده مستقیم لپه استرالیا است.

قیمت لپه

شرکت پخش لپه ریز و درشت استرالیا

/
آیا امکان خرید انواع لپه ریز و درشت استرالیا از شرکت های پخش مج…
425728770 26042

بازار فروش لپه استرالیا در ایران

/
در بازار حبوبات ایران یک نوع لپه خارجی، لپه استرالیا است که با کیفیت قا…