لپه استرالیا نسبت به دیگر انواع لپه، مانند لپه ایرانی و اتیوپی کیفیت کمی پایین تر دارد. لپه استرالیا که نخود لپه آن از استرالیا تهیه می شود، معمولا به عنوان لپه متوسط به فروش می رسد. قیمت مناسب لپه استرالیا منجر شده که خرید قابل توجهی در بازار ایران داشته باشد. بازرگانی الیزا نیز عرضه کننده مستقیم لپه استرالیا است.

قیمت لپه
,

شرکت پخش لپه ریز و درشت استرالیا

آیا امکان خرید انواع لپه ریز و درشت استرالیا از شرکت های پخش مجاز در کشور به صورت مستقیم وجود دارد؟ لپه استرالیا از نظر ظاهر دارای چه ویژگی هایی برای قابل تشخیص بودن از سایر لپه هاست؟ خوب می دانیم که یکی از کشور های وارد کننده انواع نخود لپه به ایرا…
425728770 26042
,

بازار فروش لپه استرالیا در ایران

در بازار حبوبات ایران یک نوع لپه خارجی، لپه استرالیا است که با کیفیت قابل قبولی که دارد در بازرگانی حاضر نیز به فروش می رسد. میزان تقاضا و عرضه این محصول به چه صورت است؟ دومین نوع لپه خارجی، بعد از اتیوپی، لپه استرالیا است که توجه بازار را ب…