نوشته‌ها

425728770 26042
,

بازار فروش لپه استرالیا در ایران

در بازار حبوبات ایران یک نوع لپه خارجی، لپه استرالیا است که با کیفیت قابل قبولی که دارد در بازرگانی حاضر نیز به فروش می رسد. میزان تقاضا و عرضه این محصول به چه صورت است؟ دومین نوع لپه خارجی، بعد از اتیوپی، لپه استرالیا است که توجه بازار را ب…